فایبرگلاس شیمکا

okokok-e1629462843780

مطالب

بر حسب نوع و ترکیب مواد بکار رفته در الیاف شیشه آنها را به انواع گوناگون تقسیم میکنند و برای
معرفی نوع نیز از یک حرف مانند (C,S,E و غیره) استفاده میگردد که اشاره به ویژگی بارز موجود در آن گونه دارد.

Read More Posted in مطالببرچسب هاLeave a Comment on انواع الیاف شیشه