نمایش یک نتیجه

  • الیاف مت سوزنیCSM

    الیاف

    الیاف سوزنی که به آن الیاف چاپد یا الیاف مت سوزنی هم گفته میشود، الیاف بافته نشده ای هستند که از الیاف سوزنی شیشه ای تشکیل شده اند. اگرچه که ...