فایبرگلاس شیمکا

رها ساز و قالب

جداکننده : (Release Agent )

به منظور جداسازی قطعه از قالب و یا قالب از مدل از انواع جدا کننده مایع و جامد (واکس ) بهره گرفته می شود. خمیر رنگ /پیگمنت : جهت رنگ بخشی به قطعات فایبرگلاس و تولید ژل کت مورد استفاده قرار می گیرد و بر اساس RALهای مختلف موجود است.

درخواست استعلام قیمت از طریق تلگرامدرخواست استعلام قیمت از طریق واتس آپتماس مستقیم