ShimkaFiberglass

Resin

Unsaturated Poly Ester Resin- ORTHO

پلی استر غیر اشباع با استایرن مخلوط می شود و می تواند از طریق پیوندهای دوگانه موجود در هر دو جزء ، شبكه ای شود. این رزین ها جهت تولید محصولات فایبر گلاس مناسب بوده و نیز در ساخت قطعات لوازم خانگی ، سنگ مرمر مصنوعی ، قطعات داخلی و خارجی خودرو ، نورگیر ، ورق ، قطعه ، مجسمه و اسباب بازی قابل استفاده می باشد.

Request a price inquiry via telegramRequest a price inquiry through WhatsAppdirect contact
Category Tag

دانلود دیتا شیت رزین اورتوفتالیک 521 پلی استر کیتون

دانلود دیتا شیت رزین اورتوفتالیک 530 پلی استر کیتون

دانلود دیتا شیت رزین اورتوفتالیک 531 پلی استر کیتون

    کشتی سازیمجسمه سازیلوله سازی